/** */

Budowa linii tramwajowej Mogilska - Mistrzejowice

W lipcu 2023 roku ruszyła budowa kolejnej trasy tramwajowej w Krakowie, prowadzącej od ulicy Mogilskiej przez Olszę, ulicę Dobrego Pasterza i Bohomolca do Mistrzejowic. Przygotowania do realizacji tej inwestycji trwały od ponad dekady. Prace budowlane zaplanowano na okres dwóch lat, a pierwsze tramwaje miały pojechać po nowym torowisku z początkiem 2025 roku.

 

Linia tramwajowa łącząca Mistrzejowice z centrum Krakowa przez rejon Prądnika Czerwonego oraz Olszy była niewątpliwie jedną z najbardziej potrzebnych inwestycji komunikacyjnych w w Krakowie. Budowa tego połączenia w sposób radykalny miała poprawić obsługę północnych osiedli naszego miasta. Pierwotnie zakładano realizację trasy od istniejącego torowiska w ciągu ulicy Rakowickiej. W ten sposób powstałoby trzecie, tramwajowe połączenie centrum Krakowa z Nową Hutą. Niestety, ostatecznie zdecydowano się na dowiązanie nowej trasy do ulicy Mogilskiej, która pozostanie wąskim gardłem, obsługując ruch tramwajowy z dwóch tras.

 

W ramach projektu przewidziano budowę torowiska tramwajowego o długości 4,5 kilometra, wyposażonego w 10 par przystanków, które prowadzić będzie wzdłuż ulicy Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Bohomolca i Księdza Jancarza. Początek trasy przewidziano na skrzyżowaniu z ulicą Mogilską, aleją Jana Pawła II, ulicą Meissnera i Lema. Stąd nowe torowisko miało prowadzić w pasie dzielącym ulicy Meissnera. Pierwsze dwa przystanki zaplanowano w rejonie skrzyżowania z ulicą Ugorek i następnie przy skrzyżowaniu z ulicą Pszona. Następnie tramwaje miały przejeżdżać pod rondem Młyńskim. Za nim przewidziano kolejną parę przystanków. Wzdłuż ulicy Młyńskiej tory nadal miały prowadzić w wykopie. Całkowite ukrycie pod ziemią zaplanowano w rejonie skrzyżowania z ulicą Miechowity. Właśnie pomiędzy tą ulicą a rondem Polsadu przewidziano jedyny, całkowicie podziemny przystanek tramwajowy na trasie. Po pokonaniu tego ronda, tramwaj miał powoli wychodzić na powierzchnię wzdłuż ulicy Lublańskiej. Za rondem Barei zaplanowano kolejną parę przystanków. Następnie torowisko miało prowadzić po południowej stronie ulicy Dobrego Pasterza. Kolejne przystanki przewidziano przy Parku Wodnym. Po ich obsłudze tramwaj miał przejeżdżać na północną stronę ulicy Dobrego Pasterza i dalej biec wzdłuż ulicy Krzesławickiej do ulicy Bohomolca. Przed ulicą Bohomolca torowisko miało skręcić o 90 stopni w kierunku północnym. Następnie zaplanowano kolejną parę przystanków i przejście na drugą stronę ulicy Bohomolca. Właśnie po jej południowej stronie miał prowadzić ostatni odcinek do pętli Mistrzejowice. Ostatnią parę przystanków zaprojektowano w rejonie skrzyżowania z ulicą Kurzei. Sama pętla Mistrzejowice miała zostać rozbudowana. Przewidziano wjazd na nią z obu stron. Na pętli zaplanowano dwa tory postojowe. Jednocześnie wzdłuż pętli wytyczono dwa tory szlakowe wraz z parą przystanków.

Miejsce początk...
Nowe torowisko ...
Torowisko popro...
Pierwsza para p...
Druga para przy...
Przed rondem Mł...
Tramwaje będą p...
Wzdłuż ulicy Mł...
Na wysokości sk...
Przed rondem Po...
Tramwaj przejed...
Wzdłuż ulicy Lu...
Tramwaj rondo B...
W tym miejscu p...
Tutaj zaplanowa...
Wzdłuż ulicy Do...
W tym miejscu z...
Tutaj torowisko...
Po przekroczeni...
Po wyprowadzeni...
W tym miejscu t...
Na ostatnim odc...
W tym pasie tor...
Pętla Mistrzejo...
Tory szlakowe p...

Jednym z pierwszych działań związanych z przygotowaniem realizacji kolejnej inwestycji tramwajowej w naszym mieście było ogłoszenie wiosną 2014 roku przetargu na „Opracowanie koncepcji dla budowy linii tramwajowej KST Etap IV (ulicy Meissnera - Mistrzejowice) wraz z opracowaniem materiałów i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o ŚU, oraz uzyskaniem prawomocnej decyzji o ŚU”. Przygotowana koncepcja pozwoliła najpierw na ogłoszenie, a następnie na pozytywne zakończenie postępowania przetargowego w 2020 roku. W grudniu tego roku podpisano umowę z konsorcjum firm PPP Solutions Polska i Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu na kwotę około 1,1, mld zł na okres 24 lat. Co niezwykle istotne, inwestycja od początku realizowana miała być w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Prywatna firma miała za zadanie przygotowanie dokumentacji projektowej, zdobycie niezbędnych zezwoleń, realizację inwestycji i w końcu jej utrzymanie przez okres 20 lat. Po tym czasie, trasa tramwajowa miała przejść na własność miasta. Przygotowanie dokumentacji projektowej i zdobycie zezwoleń miało potrwać do 2022 roku. W okresie od 2022 do 2024 roku przewidziano prace budowlane. Ostatnim elementem podpisanej umowy miało być utrzymanie wykonanej infrastruktury przez okres 20 lat, czyli do 2044 roku. Po tym czasie, umowa przewidywała przejście infrastruktury na własność miasta. Nim jednak miało to nastąpić, przewidziano przeprowadzenie wymiany łuków i rozjazdów, a także szyn na odcinkach prostych, jeśli ich zużycie przekroczy 30%.

 


 

Prace budowlane przy linii tramwajowej ostatecznie rozpoczęły się w dniu 3 lipca 2023 roku. W pierwszej kolejności prowadzono wycinkę drzew i oczyszczanie terenu. Rozpoczęły się też pierwsze roboty związane z przekładką mediów. Na początku października na ulicy Młyńskiej przed rondem Barei ruszyły prace związane z wykonaniem ścian szczelinowych podziemnego przystanku. Wszystkie te roboty dotychczas nie powodowały poważniejszych utrudnień w ruchu i zasadniczo prowadzone były poza jezdniami. Pierwsza radykalna zmiana nastąpiła w sobotę 21 października. Wyłączono wówczas z ruchu południowo-wschodnią ćwiartkę ronda Polsadu. Na skrzyżowaniu zachowano większość relacji, w tym nie zmieniono przebiegu trasy żadnej z linii autobusowych, jednak kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami. Jadąc od strony ronda Młyńskiego, w rejonie skrzyżowania ulicy Młyńskiej i Miechowity wprowadzono przejazd ze wschodniej jezdni na zachodnią. Jazda po rondzie Polsadu odbywała się od zachodniej strony. Następnie trzeba było skręcić w prawo i tu można było ponownie skręcić w prawo i w lewo w celu jazdy w kierunku ulicy Bora-Komorowskiego do Nowej Huty lub też w lewo, aby skręcić w ulicę Lublańską i dalej na Prądnik Czerwony. Od strony ronda Barei wprowadzono zwężenie do jednego pasa ruchu. Pomimo wyznaczenia tu wydzielonego pasa autobusowego, od początku był on totalnie zablokowany przez jadące samochody. Możliwa była też jazda we wszystkich relacjach z ulicy Bora-Komorowskiego w Lublańską w kierunku Opolskiej, jak i w przeciwną stronę. Problemy z przejazdem utrzymywały się przez kolejne dni. Z tego względu, z początkiem listopada podjęto decyzję o wprowadzeniu dodatkowego pasa autobusowego na ulicy Młyńskiej od ronda Młyńskiego.

Zamknięta wscho...
Obszar budowy p...
Zdjęta nawierzc...
Widok od strony...
Rondo Polsadu o...
Zdjęta nawierzc...


 

W dniu 18 listopada 2023 roku nastąpiły dalsze ograniczenia w ruchu w rejonie powstającej trasy tramwajowej od ulicy Mogilskiej do Mistrzejowic. Zamknięta została zachodnia jezdnia ulicy Młyńskiej, na odcinku od ulicy Miechowity do ronda Młyńskiego. W związku z tym, ruch pojazdów skierowano dwukierunkowo po wschodniej jezdni ulicy Młyńskiej. Aby umożliwić przejazd ze wschodniej jezdni na zachodnią, wykorzystywano dwukierunkowo dotychczasową przełączkę, zlokalizowaną w pasie dzielącym ulicy Młyńskiej, przed skrzyżowaniem z ulicą Miechowity.

 

Jednocześnie, samo rondo Młyńskie również częściowo zamknięto. W jego południowo-wschodnim narożniku utworzono czterowlotowe skrzyżowanie. Dwukierunkowy ruch po wschodniej jezdni ulicy Meissnera był kontynuowany aż do skrzyżowania z ulicą Chałupnika, gdzie pojazdy przejeżdżały na zachodnią jezdnią. Z kolei na ulicy Pilotów samochody od razu przejeżdżały na swoją część jezdni. Jednocześnie, aby ułatwić dojazd do skrzyżowania z ulicą Meissnera, na ulicy Pilotów od skrzyżowania z ulicą Łukasiewicza wyznaczono pas autobusowy.

Zdejmowanie naw...
Autobus Mercede...
Autobus Solaris...
Na pierwszym pl...
Tymczasowy przy...
Zdejmowanie naw...

Zmiany zaszły też na skrzyżowaniu ulicy Młyńskiej i Miechowity. Umożliwiono bezpośredni wyjazd z ulicy Miechowity w lewo w ulicę Młyńską. Z tej możliwości skorzystały linie 129, 159 i 608. W związku z tym, na ulicy Miechowity przed skrzyżowaniem z ulicą Młyńską wyznaczono dodatkowy przystanek dla tych autobusów.

Zamknięta zacho...
Ruch pojazdów o...
Dwukierunkowa p...
Skrzyżowanie ul...
Autobus Solaris...
Dodatkowy przys...

Już pierwszego dnia na zamkniętej części ronda Młyńskiego ruszyły prace związane z usuwaniem warstwy nawierzchni. W tym rejonie w najbliższym czasie miały ruszyć roboty związane z budową nowego torowiska tramwajowego.

Zaloguj się, aby dodawać komentarze.

Zdjęcie tygodnia

Zaloguj się

Odwiedza nas 176 gości oraz 1 użytkownik.