/** */

EP02

Po drugiej wojnie światowej w Polsce nie ostały się praktycznie żadne lokomotywy elektryczne. Również krajowy przemysł nie był w stanie w krótkim czasie zaprojektować i uruchomić produkcji takich pojazdów. Rozwiązania tego problemu postanowiono więc szukać zagranicą. Szybko zrodził się pomysł zakupu poszczególnych elementów lokomotyw poza Polską i rozpocząć ich montaż w krajowych zakładach, które przynajmniej takiemu zadaniu były w stanie sprostać.

Czytaj więcej...

EP03

W 1946 roku zapoczątkowano rozmowy ze szwedzkim koncernem Allmanna Svenska Elektriska AB (ASEA). W ich wyniku, do Polski zakupiono 8 lokomotyw elektrycznych o układzie osi Bo-Bo. Pojazdy obsługiwać miały ruch pociągów dalekobieżnych na zelektryfikowanych odcinkach w węźle warszawskim.

Czytaj więcej...

EU05, EP05

Pod koniec lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku podjęto decyzję o zaprzestaniu produkcji parowozów. Planowano zastąpić je lokomotywami elektrycznymi i spalinowymi. O ile rozwój tych drugich powoli nabierał rozpędu, o tyle trakcja elektryczna wciąż była w powijakach. Po polskich torach jeździło już wprawdzie kilka typów lokomotyw zakupionych za granicą, a w "Pafawag-u" produkowano ET21. Wciąż brak było jednak dobrych i nowoczesnych pojazdów do prowadzenia pociągów pasażerskich.

Czytaj więcej...

EU06

Lokomotywy serii EU06 jeżdżą po polskich torach już od pięćdziesięciu lat. 20 pojazdów tej serii wyprodukowanych w Anglii i dostarczonych do Polski w latach 1962 - 1965 znacznie przyspieszyło rozwój trakcji elektrycznej na PKP. Dziś można stwierdzić, że praktycznie każda następna lokomotywa wyprodukowana w kraju ma w sobie coś z "anglików".

Czytaj więcej...

EU07, EP07, EU07A, EP07P

Lokomotywy serii EU07 są uniwersalnymi elektrowozami, służącymi do prowadzenia pociągów pasażerskich z prędkością do 125 km/h, a w razie potrzeby, także lekkich pociągów towarowych. Mimo, że ich produkcja rozpoczęła się w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku, do dnia dzisiejszego stanowią podstawowy typ pojazdów trakcyjnych na sieci PKP.

Czytaj więcej...

EP08

W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku na polskiej kolei nasiliło się dążenie do wzrostu prędkości pociągów pasażerskich. W tym czasie realizowano między innymi budowę Centralnej Magistrali Kolejowej. Centralny Zarząd Trakcji MK i COBiRTK rozpoczęły opracowywanie nowej konstrukcji lokomotywy, zdolnej prowadzić pociągi z prędkością większą niż 125 km/h, której bazę stanowić miały eksploatowane od lat pojazdy brytyjskiej produkcji EU06 i ich polskie odpowiedniki EU07. 

Czytaj więcej...

EP09

Prace nad nową rodziną polskich lokomotyw, przeznaczonych między innymi do prowadzenia pociągów osobowych z prędkością powyżej 125km/h, rozpoczęły się w latach siedemdziesiątych. Niestety, z pierwotnych planów zrealizować udało się tylko jeden. Takie były początki lokomotyw EP09, które do dziś prowadzą najszybsze pociągi na polskiej sieci kolejowej.

Czytaj więcej...

EM10

Lokomotywy EM10 są jednymi z najmłodszych i najnowocześniejszych elektrowozów, eksploatowanych na polskich torach kolejowych. Pojazdy, ze względu na niewielką liczbę wyprodukowanych egzemplarzy i dość nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne, niestety nigdy nie miały szczęścia tułając się z jednej lokomotywowni do drugiej.

Czytaj więcej...

ET21

Po drugiej wojnie światowej stosunkowo szybko podjęto decyzję o zaprzestaniu rozwoju nowych konstrukcji parowozów. Przemysł krajowy, wciąż jednak nie był zdolny do produkcji lokomotyw elektrycznych. Zakup na początku lat pięćdziesiątych niewielkiej liczby elektrowozów zza granicy pozwolił wykonać w tej kwestii pewien krok do przodu. Trzeba było jeszcze kilku lat, aby polski przemysł był w stanie wyprodukować pierwszą lokomotywę elektryczną.

Czytaj więcej...

ET22

Dostarczenie na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku dwudziestu egzemplarzy lokomotyw serii EU06 wyprodukowanych w Anglii oraz rozpoczęcie na ich podstawie produkcji licencyjnej polskiego odpowiednika EU07 pozwoliło zażegnać jedynie problem braku pojazdów dla ruchu pasażerskiego. Wciąż brakowało jednak silnego elektrowozu, zdolnego do prowadzenia pociągów towarowych. W związku z tym w połowie lat sześćdziesiątych podjęto prace nad stworzeniem nowego projektu lokomotywy przeznaczonej do obsługi ruchu towarowego.

Czytaj więcej...

ET40

Lokomotywy serii ET40 były pierwszymi dwuczłonowymi elektrowozami eksploatowanym na polskiej kolei. Zakupione zostały w Czechosłowacji w latach 1975 - 1978 w celu obsługi ciężkich pociągów towarowych na magistrali węglowej ze Śląska do Gdyni. Dziś lokomotyw tych nie zobaczymy już na polskich torach, mimo że jeszcze pod koniec 2008 roku większość z nich znajdowała się w normalnej eksploatacji.

Czytaj więcej...

ET41

Lokomotywy ET41 zaprojektowane zostały na bazie uniwersalnego elektrowozu serii EU07, z myślą o obsłudze ciężkich pociągów towarowych. Są jedynymi, obok serii ET42, dwuczłonowymi lokomotywami eksploatowanymi w chwili obecnej w naszym kraju i wciąż pełnią dominującą rolę, jeśli chodzi o obsługę najcięższych składów towarowych.

Czytaj więcej...

ET42

Lokomotywy serii ET42 są najsilniejszymi elektrowozami eksploatowanymi na polskich kolejach. Przez lata związane z lokomotywownią Zduńska Wola Karsznice i magistralą węglową prowadzącą ze Śląska do Gdyni, na początku 2009 roku zostały wycofane z ruchu. Po trzech latach przerwy zaczęły jednak powracać do prowadzenia ciężkich pociągów towarowych i to na zupełnie innych trasach.

Czytaj więcej...

EU44

Konieczność zakupu nowoczesnych lokomotyw elektrycznych, przeznaczonych do prowadzenia pociągów pasażerskich z prędkością 160km/h i wyższą dostrzeżona została już w momencie zakończenia produkcji polskich lokomotyw serii EP09 w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych.

 

Czytaj więcej...

EU47

W 2008 roku Koleje Mazowieckie zakupiły piętrowe wagony Bombardier Twindexx, przeznaczone do obsługi ruchu regionalnego, również w systemie "push-pull". Składy te początkowo prowadzone były przez wypożyczone lokomotywy serii EU07. Dopiero po kilku latach do ich obsługi zakupiono dedykowane elektrowozy Bombardier Traxx P160DC.

Czytaj więcej...

Zdjęcie tygodnia

Zaloguj się

Odwiedza nas 164 gości oraz 0 użytkowników.