/** */

Rozbudowa sieci tramwajowej w centrum

W centrum Torunia w rejonie placu Rapackiego w 2019 roku rozpoczęły się prace przy budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego. W ramach inwestycji miejsce zyskało zupełnie nowe oblicze. Ułatwione zostały przesiadki pomiędzy różnymi środkami transportu, a toruńska sieć tramwajowa powiększyła się o nowy odcinek torowiska.

 

Plac Rapackiego to jedno z najważniejszych miejsc na komunikacyjnej mapie Torunia. Tu rozpoczyna się most im. Józefa Piłsudskiego przez Wisłę, którym dotrzeć można na dworzec kolejowy Toruń Główny. Do 1984 roku kursowały tędy tramwaje, jednak wówczas zdecydowano się je wycofać z mostu ze względu na rzekome blokowanie ruchu drogowego. Należy jednak pamiętać, że do końca ubiegłego stulecia przez most ten prowadziła droga krajowa nr 1. Dziś w Toruniu funkcjonują dwie inne drogowe przeprawy przez Wisłę. Na razie nie ma niestety planów powrotu tramwajów na drugi brzeg rzeki. Stąd pasażerowie opuszczający pociągi na stacji Toruń Główny do centrum miasta muszą dotrzeć autobusem. Plac Rapackiego jest pierwszym miejsce, gdzie możliwa jest przesiadka na tramwaj.

 

Prace przy realizacji inwestycji ruszyły wiosną 2019 roku. W jej ramach przewidziano budowę węzła przesiadkowego, a także nowego układu drogowego wraz z pasem tramwajowo-autobusowym w ciągu ulicy Wały gen. Sikorskiego i alei Jana Pawła II. Zaplanowano też nowy odcinek torowiska wzdłuż alei Jana Pawła II do Ronda Niepodległości. W rejonie tego ronda niezbędna była przebudowa torowiska wzdłuż ulicy Kraszewskiego i Czerwona Droga, gdzie zabudowane zostały nowe rozjazdy. W ciągu alei Jana Pawła II zaprojektowano nowoczesny węzeł przesiadkowy, integrujący transport autobusowy z tramwajowym w rejonie placu Rapackiego. Na placu Artylerii Polskiej przewidziano wykonanie rozjazdów umożliwiających wyjazd tramwajów z Wałów gen. Sikorskiego w obu kierunkach na aleję Jana Pawła II. Do likwidacji przeznaczono natomiast trójkąt torowy przy placu Rapackiego, będący pozostałością wspominanej wcześniej trasy przez most na Wiśle. Zaplanowana została też kompleksowa przebudowa układu drogowego w rejonie inwestycji. Całkowita długość nowych lub zmodernizowanych torowisk tramwajowych wyniosła 1,25 kilometra. Ponadto, przewidziano wyznaczenie liczącego ponad 500 metrów pasa autobusowego oraz przebudowę i budowę około 1 kilometra dróg rowerowych.

 

Nowo powstały odcinek torowiska pozwolił także na utworzenie dodatkowych połączeń tramwajowych. Dzięki temu transport szynowy mógł przejąć część pasażerów korzystających dotąd ze środków komunikacji indywidualnej i autobusowej. Jednocześnie została uporządkowana przestrzeń miejska w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

 

Generalnym wykonawcą inwestycji została wyłoniona w przetargu firma Balzola. Inwestycja realizowana była w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, w którym wykonawca był odpowiedzialny zarówno za opracowanie dokumentacji projektowej jak i realizację robót budowlanych. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 23 stycznia 2018 roku. Wartość robót budowlanych wraz z projektowaniem to niemal 66,9 mln zł brutto.

 

Pierwszy etap prac rozpoczął się w 2019 roku i wiązał z zamknięciem dla ruchu samochodowego i tramwajowego ulic Chopina i Wały gen. Sikorskiego. Na Wałach gen. Sikorskiego na odcinku od placu Artylerii Polskiej do placu Teatralnego wyremontowano torowiska wraz infrastrukturą towarzyszącą. Modernizacji poddano też kilkuset metrowy odcinek torowiska w ulicy Chopina do skrzyżowania z aleją Jana Pawła II. W trakcie prowadzenia prac uruchomiono tymczasową linię tramwajową 8, kursującą na trasie Motoarena - Plac Rapackiego. Końcowy odcinek tramwaje pokonywały wahadłowo po jednym, południowym torze.

 

W ramach drugiego etapu prac umożliwiono przejazd po ulicy Chopina i Wały gen. Sikorskiego. Roboty przeniosły się na aleję Jana Pawła II.

 

W trzecim i zarazem ostatnim etapie robót budowlanych rozpoczęto przebudowę placu Niepodległości. Roboty obejmowały budowę węzła torowego w istniejącym torowisku wzdłuż ulic Kraszewskiego i Czerwona Droga.

Modernizacja to...
Pozostałości po...
Przygotowane mi...
Wyremontowano t...
Wzdłuż alei Jan...
Tymczasowa końc...
Tymczasowa końc...

W grudniu 2020 roku w Toruniu oddano do użytku liczący około 300 metrów długości, nowy odcinek torowiska tramwajowego, prowadzący od placu Artylerii Polskiej do ronda Niepodległości w ciągu alei Jana Pawła II. Jako pierwsza skorzystała z niego w nocy z 14 na 15 grudnia nocna linia tramwajowa 3N. Co ciekawe, ruch tramwajów po nowym torowisku został uruchomiony bez większego rozgłosu, jakkolwiek początkowo korzystały z niego pojedyncze kursy tylko w jedną stronę. Chodzi konkretnie o dwa kursy linii 3N, jadące z pętli Motoarena przez ulicę Chopina, aleję Jana Pawła II, Czerwoną Drogę do przystanku Aleja Solidarności, skąd odjeżdżały z powrotem w stronę Motoareny już po stałej trasie, przez Wały gen. Sikorskiego. Kursy te uruchomiono, aby zapewnić dojazd między innymi motorniczym, którzy kończyli lub rozpoczynali pracę na pętli Motoarena.

 

Regularne kursy dzienne na nowym odcinkiem uruchomione zostały od dnia 30 stycznia 2021 roku. Wówczas skierowano tam linię numer 2 ze względu na remonty torowisk w innych częściach sieci. Tramwaje linii 2 kursowały wówczas po trasie z pętli Motoarena przez ulicę Chopina, nowym odcinkiem wzdłuż alei Jana Pawła II do przystanku Osiedle Młodych i dalej ulicą Odrodzenia do pętli Elana.

 

Oficjalne otwarcie nowej trasy wraz z udostępnieniem węzła przesiadkowego Plac Rapackiego miało miejsce dopiero w dniu 27 lutego 2021 roku. Uruchomiono wówczas dwa imponujące perony przesiadkowe o długości 75 metrów i szerokości 3 metrów, zlokalizowaną w pasie dzielącym alei Jana Pawła II. Perony te docelowo zimą mają być podgrzewane, natomiast wiosną obsadzone pnączami. Dzięki swojej długości, mogą przy nich jednocześnie wymieniać pasażerów dwa-trzy autobusy i jeden pociąg tramwajowy.

 

PSMKMS & Impuls

Wyjazd z ulicy ...
Zespół przystan...
Widok na nowe t...
Krótki Swing na...
Skład 2x805Na l...
Dwukierunkowy S...
Okazały węzeł p...
To samo zdjęcie...
Pięcioczłonowy ...
Na ulicy Chopin...
W okresie pande...

Zaloguj się, aby dodawać komentarze.

Zdjęcie tygodnia

Zaloguj się

Odwiedza nas 158 gości oraz 1 użytkownik.